top of page

זיתים כבושים וסבון טבעי

 מוצרים נוספים מבית סבתא דליה. זיתים כבושים הגדלים בכרמי הזיתים בעמק החולה וסבונים טבעיים המיוצרים משמן הזית של סבתא דליה

bottom of page